برنامه انبارداري پادگان با اکسس

برنامه انبارداري پادگان با اکسس
پروژه ای ساده (با معماری Desktop) با فرمت اکسس 2003 که قابل استفاده در نسخه های جدیدتر نیز می باشد. پروژه، برنامه ای کامل بوده و  می تواند به عنوان یک برنامه ساده انبارداری نیز به کار رود. سورس برنامه باز بوده و امکان اعمال تغییرات و ارتقاء نیز وجود دارد.
فروشنده فایل در سایت حاضر، طراح و  برنامه‌نویس آن نیز می‌باشد.

تصاویری از محیط برنامه انبارداري پادگان با اکسس:

برنامه انبارداري پادگان با اکسس