پیستون چیست

پیستون چیست؟ ، قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر با اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.

امداد خودرو چیست

امداد خودرو چیست ؟ ، امداد خودرو به خدماتی گفته می شود که در راه های کشور به صاحبان اتومبیل ها و رانندگان داده می شود.

آشنایی با موتور خودرو

آشنایی با موتور خودرو ، مهمترین بخش خودرو، موتور آن است و نیروی لازم جهت حرکت اتومبیل با احتراق سوخت در داخل موتور و تبدیل آن به نیروی مکانیکی تامین می شود.

سنسور چیست

سنسور چیست ، می بایست سنسور را به عنوان یک وسیله ورودی تعریف کنیم که یک خروجی ( سیگنال ) را با توجه به یک مقدار فیزیکی خاص ( ورودی ) فراهم می کند.

نکات نگهداری خودرو پراید

نکات نگهداری خودرو پراید ، بسیاری از افراد هستند که به تمیزی و نو بودن خودرو خود اهمیت می دهند.