آشنایی با موتور خودرو

آشنایی با موتور خودرو ، مهمترین بخش خودرو، موتور آن است و نیروی لازم جهت حرکت اتومبیل با احتراق سوخت در داخل موتور و تبدیل آن به نیروی مکانیکی تامین می شود.

موتور در خودرو در واقع تولید کننده قدرت است. موتور خودرو مجموعه از تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی است که در کنار یک دیگر باعث تولید قدرت می شوند. موتور خودرو از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است. موتور خودروها عموما بر حسب نوع سیلندر و آرایش سیلندرها نام گذاری می شوند.

 

آشنایی با انواع موتور خودرو


• موتور بنزین سوز: خودروهایی که سیستم سوخت رسانی به صورت کاربراتور داشته را، بنزین سوز کاربراتوری می نامند. عامل اصلی کار در یک کاربراتور ایجاد مکش ( خلاء ) بر روی مجرای خروج سوخت ( ژیگلور) می باشد.
• موتور انژکتوری: یکی از روش های سوخت رسانی به موتورهای احتراق داخلی می باشد که در این سیستم، سوخت توسط یک پمپ مکانیکی یا برقی با فشار به داخل لوله های سوخت رسانی ( انتقال دهنده های سوخت ) و ریل سوخت وارد می شود.
• موتورهای دارای سیستم توربو شارژر: توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش های ورودی توسط موتور خودر، موجب احتراق بهتر سوخت و در نتیجه افازیش قدرت موتور می شود.
• موتورهای دیزلی، توربو دیزلی: خودروهایی که از سوخت هایی چون دیزل و سوخت ارگانیک بیو دیزل استفاده می نمایند، خودروهای دیزل گویند.
• موتورهای گاز سوز و دو گانه سوز: خودروهای دوگانه سوز به خودروهایی گفته می شود که موتور آن ها برای استفاده 2 نوع سوخت طراحی شده است، به عنوان مثال خودرویی که قابلیت استفاده از بنزین و گاز را یکجا داشته باشد، دو گانه سوز گویند.
• خودروهای هیبریدی: خودرو هیبریدی خودرویی است که برای حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجرای قدرت استفاده می کند.

 

موتورهای InIine یا خطی


در واقع می توان گفت موتور خطی از ساده ترین موتورهای خودرویی در جهان است. در این نوع موتور، سیلندرها پشت سر هم و با فاصله منظم قرار گرفته اند و هم چنین میل لنگ نیز در داخل موتور در راستای سیلندرها قرار گرفته است. اکثر خودرو سازان خارجی و داخلی از این نوع موتور در خودروهای خود استفاده می کنند که دارای انواع چهار سیلندر، شش سیلندر و هشت سیلندر است.

 

نتیجه گیری:

به طور کلی، مهمترین بخش خودرو، موتور آن است و نیروی لازم جهت حرکت اتومبیل با احتراق سوخت در داخل موتور و تبدیل آن به نیروی مکانیکی تامین می شود.