چاپ
دسته: blog
بازدید: 1994
پیستون چیست

پیستون چیست؟ ، قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر با اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.

پیستون قطعه اصلی موتور است و زمان های موتور را به وجود می آورد. ضمنا نیروهای تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژآلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلزهای دیگر است)، زیرا فلز سبکی است. وزن هر پیستون در حدود 0/450 کیلو گرم (1 پوند) است. دامنه یا قسمت پایین پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. قطر پیستون های موتور خودرو بین 76 تا 122 میلی متر ( 3 تا 4 اینچ ) تغییر می کند. که این قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن است تفاوت داشته باشد. همه پیستون ها باید هم وزن باشند تا موتور دچار لرزش نشود.

 

رینگ پیستون


رینگ ها، حلقه هایی هستند که درشیارهای مشخصی دور این قطعه قرار می گیرند. وظایف رینگ به شرح ذیل است:
• کاهش اصطکاک و جلوگیری از استهلاک
• محافظت از تراکم در قسمت بالای پیستون
• کم کردن تماس میان پیستون و سیلندر
• حفظ میزان روغن مناسب در جداره سیلندر
• انتقال حرارات از پیستون به سیلندر
کارکرد رینگ های متراکم، جلوگیری از خروج گاز است. در حالی که رینگ های روغن، میزان روغن روی جداره پیستون را کنترل می کنند. رینگ پیستون نیز به دلیل خاصیت ارتجاعی آن، از چدن یا آلیاژهای فولادی ساخته می شود.

 

اجزای تشکیل دهنده پیستون


قسمت های اصلی شامل تاج، دامنه، و رینگ پیستون، سوراخ گژنپین و رینگ پیستون است. بخش بالایی آن نیز به شکل های مختلف ساخته می شود.سطح بالایی بعضی از آن ها به صورت صاف و مسطح، بعضی به صورت گنبدی و بعضی هم به صورت مقعر است. با وجود این، طراحی موتور، سیلندر، سر سیلندر، محفظه احتراق و مدل سوپاپ، تعیین کننده نهایی شکل این قطعه است.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر با اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد. پیستون قطعه اصلی موتور است و زمان های موتور را به وجود می آورد.